Unghästbedömning 2018 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)


Tidsschema lördag 19/5


Deltagarförteckning

SWB Gotland Trophy 2017 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)


Startlista

Meddelande till visare

Deltagande lag

Fölet som hade prel starttid 10.20 är tyvärr struken. Påminner om att tiderna endast är preliminära så se till att vara på plats i god tid.

 Fölbedömning 2018