Unghästbedömning 2018 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)

 

Tidsschema lördag 19/5

 

Deltagarförteckning

SWB Gotland Trophy 2017 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)

 

Startlista

Meddelande till visare

Deltagande lag