Unghästbedömning 2017 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)

 

Tidsschema unghästbedömning 14/5

Hästförteckning

SWB Gotland Trophy 2017 (Observera att alla tider är preliminära, din häst kan starta både tidigare och senare än den preliminära.)

 

Startlista

Meddelande till visare

Deltagande lag