Bilder från föreningens 100-års jubileum vid Roma kungsgård den 30/10-2010.